แกลเลอรีรูปภาพ

นักศึกษา ม.มหิดลฯ เข้าดูงานที่ AAS HaHarley-Davidson® of Bangkok